Dezinfekcia​

Dezinfekcia a sterilizácia sú základné spôsoby ničenia mikroorganizmov. Jej cieľom je prerušiť cestu šírenia nákazy od prameňa pôvodu nákazy. Je to proces, pri ktorom sa ničia chorobotvorné zárodky fyzikálnymi zásahmi, alebo pôsobením chemických látok.

Dezinfekciu vykonávame:

 • Preventívnu
 • Ohniskovú (represívna)
 • Opakovanú
 • Pomôžeme Vám sa zbaviť:

 • Vírusov: baktérii, chorobotvorných  zárodkov, mikroorganizmov, Covid -19.
 • Alergénov: roztočov, hub, plesni, spórov.
 • Zápachov: po cigaretovom dyme, domácich miláčikoch, požiari,
  záplavách, maľovaní, lakovaní, chemikáliách.
 • Činnosť vykonávame  fyzikálnymi aj chemickými  metódami:

  • UV-C žiarením
  • ozónom
  • parou
  • dezinfekčnými prípravkami

  Spôsob dezinfekcie a čas určujeme po obhliadke, alebo podľa požiadaviek klienta. 

  covid 19 5010565 1920

  Využívame

 • UV-C žiariče
 • Ozónové generátory
 • Generátory studenej hmly
 • Elektrostatické rozprašovače
 • Generátory pary
 • Ozón

  je plyn, ktorý sa prirodzene nachádza v atmosfére vzniká pôsobením UV žiarenia, alebo elektrickým výbojom počas búrky.  My na výrobu ozónu používame ozónové generátory. Dezinfekcia ozónom je 50 krát účinnejšia ako chlórom. Ozón preniká do špár a pórov materiálov, nábytku, kobercov, sedačiek,  textílii, omietok, zaplní celú miestnosť. Zabíja vírusy, baktérie, mikroorganizmy, plesne, roztoče, hmyz a larvy. Zbaví priestor zápachov. Ozón sa po ukončení dezinfekcie premení na kyslík.  Pri dezinfekcii  nesmú byť  v miestnosti ľudia, zvieratá, kvety. Po ukončení  dezinfekcie je nutné dobre vyvetrať miestnosť. 

  Dezinfekcia parou

   je vhodná všade tam, kde nechceme používať chemikálie. Uprednostňujú to alergici, zriadené detské kútiky, miesta, kde dochádza k  priamemu spracovaniu jedál, u predmetov, ktoré môžu byť poškodené mechanickým, alebo chemickým vplyvom.  Kombináciu pary a chémie používame na silne znečistené priestory, ako sociálne zariadenia, sprchy, kuchyne, pivničné priestory, bazény.

  UV-C

   je neviditeľné žiarenie, jeho vlnová dĺžka 253,7 nm . Práve toto žiarenie v spektre UV-C spôsobuje hynutie mikroorganizmov, dochádzka k narušeniu ich DNA,  poškodzuje ich reprodukčný systém  a následne dochádza k ich deštrukcii. Za niekoľko minúť zlikviduje napríklad baktérie Bacillus, Salmonella, Listeria, Streptococcus, Staphylococcus, HIV, SARS. Uvedené žiarenie sa hlavne využíva   na dezinfekciu a sterilizáciu: operačných sál, infekčných oddelení, laboratórií, v stomatologických ambulanciách, v potravinárstve, ale aj predajných priestoroch, kanceláriách, v bytoch, fitnescentrách, tam kde  je potrebná rýchla  dezinfekcia, alebo sterilizácia. Pozor:  pri UV-C žiarení nesmú byť  v miestnosti ľudia, zvieratá, kvety.

  Chemickú dezinfekciu

  vykonávame profesionálnou polymérovou dezinfekciou. Je to koncentrovaný, tekutý dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch a povrchov, vybavenia v zdravotníckych zariadeniach (aj za prítomnosti pacientov),v potravinárstve a verejnom stravovaní, poľnohospodárstve
  živočíšnej výrobe a mäso spracovateľských závodoch, v prostriedkoch hromadnej dopravy, verejných priestorov, pieskovísk a iných zariadení.
  Účinky: baktericídne G+ a G- (15-30 min) (Pseudomonas, Enterococcus, TBC, Legionella, Listeria, MRSA a iné), virucídne (60 min) (Poliovírus, Adenovírus, vírus BVDV, Vakcinie Vírus, H1N1, H5N1 a iné), mykobaktericídne (60 min) (M. terrae, M. avium a iné), fungicídne (30 min) (Penicillium, Aspergillus a iné), algicídne, odstraňuje pachy organického pôvodu, likviduje plesne.

  Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.

  Dezinfekciu vykonávame pre

  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlo do 3,5t vrátane nákladného priestoru, nákladné vozidlá
  • Byty, rodinné domy, nebytové priestory
  • Obytné domy
  • Správcovské spoločnosti
  • Kancelárske priestory
  • Obchodné priestory
  • Podniky, sklady, výrobne
  • Ubytovacie zariadenia
  • Školské organizácie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Priemyselné parky
  • Poľnohospodárske družstvá