Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov ( napr. múch, mravcov, bĺch, ploštíc, kliešťov…). vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia ohnísk výskytu. 

Vykonávame

  • Preventívnu dezinsekciu: je to súbor opatrení, ktoré zabraňujú rozmnožovaniu zahniezdeniu a vnikaniu článkonožcov.
  • Represívnu dezinsekciu: používa sa pri výskyte škodlivých článkonožcov
Metody dezinsekce
  • Mechanické: lapače, pasce, lepové pásy.
  • Fyzikálne:  žehlenie, para, teplota od 60 C, ultrafialovým svetlom, ultrazvukom.
  • Biologické: využívame medzidruhové predátory, ako sú dravé roztoče a hmyz. Navodenie patogénnych stavov spôsobujúcich úhyn alebo nedokončený vývoj.
  • Chemické: aplikácia rožných druhou  insekticíd.

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.