O nás

Naša spoločnosť pôsobí hlavne v Košickom kraji. Podľa druhu požiadaviek zabezpečujeme služby aj pre iné kraje.

Poskytujeme služby v oblasti DDD (dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie).

Naši pracovníci vykonávajú prácu so štátnym osvedčením, podľa schválených technologických a prevádzkových postupov.

Hlavným cieľom je vyhovieť požiadavkám klientov, z toho dôvodu vykonávame prácu počas sviatkov, pracovného pokoja, skorých ranných hodinách aj večerných hodinách, čo je dnešnej dobe nevyhnutné.

Dodržiavame zásady bezpečnosti a dbáme na ochranu zdravia klientov aj našich pracovníkov.

Používame len certifikované a schválené prípravky na daný účel.

Dezinfekciu vykonávame:

 • Preventívnu
 • Nárazovú
 • Opakovanú

Využívame najnovšie technológie:

 • UVC žiariče
 • Ozónové generátory
 • Generátory studenej hmly
 • Elektrostatické rozprašovače
 • Generátor pary
Dezinfekciu vykonávame pre:
 • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlo do 3,5t vrátane nákladného priestoru, nákladné vozidlá
 • Byty, rodinné domy, nebytové priestory
 • Obytné domy
 • Správcovské spoločnosti
 • Kancelárske priestory
 • Obchodné priestory
 • Podniky, sklady, výrobne
 • Ubytovacie zariadenia
 • Školské organizácie
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Priemyselné parky
 • Poľnohospodárske družstvá