Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (napr. myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Rozdelenie deratizácie

  • Ochranná deratizácia – je preventívna deratizácia
  • Ohnisková deratizácia – sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb ľudí a zvierat
  • Barierová deratizácia – sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje prenikaniu myší a potkanov do vnútra budov
  • Priebežná deratizácia – sa vykonáva trvalo vo vybraných objektoch

Rozdelenie podľa prostriedkov

  • Mechanická – používa pascu na myši a podobné technické prostriedky)
  • Chemická – používa jedy nazývané rodenticídy
  • Ďalšie metódy – rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, prípadne využitie ich prirodzených nepriateľov, napr. mačiek.

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.