Bodavka maštaľná

Latinský názov: Stomoxys calcitrans

Bodavka maštaľná
Je druh muchy, ktorý sa veľmi podobá na obyčajnú muchu domácu, avšak s jedným rozdielom. Už na prvý pohľad má viditeľný bodák, ktorý používa na svoju obživu. Od bežnej muchy je menšia, zvykne dorastať do veľkosti okolo 7 – 8 mm. Bežným miestom výskytu bodavky maštaľnej sú miesta, kde sa vyskytuje slama, hnoj a rozkladajúci, prípadne až hnijúci rastlinný odpad. Nezvykne sa bežne vyskytovať v domácnosti v mestách. Často ju vídať v záhradkách a blízko stajní, chlievov a oplotení pre domáce a hospodárske zvieratá. Má rada svetlé a teplé prostredie. Rozmnožovanie prebieha v slamenom hnoji pričom vajíčka kladie do konského trusu a trusu dobytka. Samica stihne naklásť aj 600 vajíčok a larvy sa objavujú už po jednom dni. Pohlavnú dospelosť dosahujú pomerne skoro, už v priebehu dvoch týždňov. Žijú len 3 – 6 týždňov. Larvy sa živia rastlinnými zvyškami, trusom či telami živočíchov. Potrava dospelého jedinca je krv teplokrvných živočíchov. Bodákom, ktorý ma na hlave prepichuje kožu a začína sať. Bodnutie je bolestivé a nepríjemné. Najčastejšie sa zameriava na dobytok ale výnimkou nie je ani bodnutie mačky, psa či človeka. Svojou aktivitou a prostredím, v ktorom sa bežne vyskytuje je nebezpečná prenášaním chorôb. Môže prenášať infekčné ochorenia rôzneho druhu, či sama o sebe pôsobiť len ako medzihostiteľ a prenášať iných parazitov.
Bodavky priťahuje hnoj a rastlinný odpad, preto je dôležité uchovávať takýto dopad v zakrytých nádobách ďaleko od domovov alebo priestorov na prípravu jedál. Je dôležité prijať potrebné opatrenia na zabránenie budúcim zamoreniam. Prvým krokom je uistiť sa, že maštale a obydlia pre domáce zvieratá sú pravidelne čistené, pretože tým znížite riziko zamorenia. Druhým krokom je uistiť sa, že máte pripravený plán kontroly škodcov. To môže zahŕňať veci, ako je utesnenie škár a trhlín, odstránenie stojatej vody a udržanie zdrojov potravy pred škodcami.
V prípade výskytu veľkého počtu múch môže byť ohrozované aj zdravie človeka. Samozrejmosťou v takomto prípade je nájsť zdroj veľkého výskytu múch. Či už našli miesto, ktoré ich láka ako potrava, alebo ako vhodné prostredie na množenie, ak sa ich chceme zbaviť, musíme ho odstrániť. Udržiavajte svoju domácnosť a jej okolie čisté a z času na čas nevynechajte ani kúty a ťažko dostupné miesta. Všetky zvyšky jedál dôsledne odstráňte aby ste zabránili ich hnitiu, plesniveniu či uschnutiu. Zvyšky jedla sú lákadlom na muchy číslo jedna. Po vyčistení domácnosti a stajní nezabudnite pravidelne vyprázdňovať aj nádoby na odpad a jedlo pre zvieratá. Dlhodobé skladovanie odpadu zvyšuje riziko výskytu a množenia sa múch.
Muchy sú síce malé, ale nebezpečné. Sadnú si na ľudí, na zvieratá, na jedlo, na odpadky či výkaly. Mnoho baktérií sa im nazbiera na chlpaté nožičky. Ak vám sadnú na jedlo, môžu preniesť baktérie do jedla a kontaminovať ho. Môže to byť nebezpečné hlavne pre starých ľudí, deti a ľudí s oslabenou imunitou. Dospelý zdravý človek sa zvyčajne bez problémov vysporiada s takouto náložou. Aby ste zabránili problémom používajte napríklad lapače na muchy. Mucholapka tak vie počas náhodného preletu, či sadnutia si hmyzu, ho zachytiť a už nepustiť. Mucha už nevie uniknúť a zahynie od vyčerpania. Mucholapka zachytí aj stovky kusov hmyzu. Treba však zvoliť vhodné miesto. Moderné spôsoby využívajú elektrický výboj, ktorý muchu omráči až zabije. Okamžite vás zbaví otravného hmyzu. Použitie elektrického lapača múch by malo byť bezpečné. Nepoužívajte ho však v blízkostí detí alebo zvedavých domácich zvierat, ktoré by sa mohli dotknúť elektrických častí. Pre chemickom zásahu je potrebné ochrániť potraviny a miesta, ktoré prichádzajú bežne do kontaktu s potravinami či živočíchmi. Pri použití chemických sprejov v domácnosti musíte byť obzvlášť opatrní. Dodržiavajte postupy a návody odporúčané výrobcom. Zvyčajne ich nájdete na obale daného prípravku proti muchám, prípadne inému hmyzu. Ak aplikácia pomôcok proti muchám nepomohla, takisto kontaktujte odborníka. V prípade, že si s muchami neviete poradiť sami, kontaktujte deratizéra, ktorý vás ich účinne zbaví.

Postup pri likvidácii muchy bodavky

Špecialista na likvidáciu muchy bodavky vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie muchy bodavky

Ako sa zbaviť muchy bodavky?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.