Komár

Latinský názov: Culicidae

Komárovité (Culicidae) je čeľaď dvojkrídlového hmyzu. Samičky väčšiny druhov, sajú krv teplokrvných živočíchov, sú to ektoparazity. Pritom často prenášajú veľmi nebezpečné choroby (najmä maláriu), čím každoročne nepriamo usmrtia státisíce ľudí.
Majú pár blanitých krídel. Rozdiel medzi samcom a samicou nie je voľným okom dobre viditeľný. Samci majú sosák (priboscis) ochlpený, čo slúži aj na lepší sluch. Samice ho majú hladký, pre lepšiu penetráciu kože. Jednotlivé druhy sa líšia veľkosťou, ale iba výnimočne merajú viac ako 16 mm. Komár váži zvyčajne len 2 až 2,5 mg. Za noc dokážu preletieť až 10 km a môžu lietať až 4 hodiny bez prestávky rýchlosťou 1 – 2 km/h. Väčšina druhov je aktívna a zháňa potravu v noci, večer alebo ráno. Cez deň sa väčšina komárov schováva na chladných miestach. Komár v lete vydáva hvízdavý tón, spôsobený chvením krídel a tiež hlasiviek, ktoré sú napäté v hrudných prieduchoch. Sú rozšírené v tropickom a miernom pásme. Dokážu rýchlo osídliť nové vodné prostredie, prejavuje sa to najmä po veľkých záplavách, keď ich premnoženie spôsobuje kalamitný stav. Na Slovensku žije 40 až 50 druhov komárov.
Komáre sa primárne živia nektárom, ale samičky naviac dokážu používať hematofágiu (sanie krvi). Samice potrebujú krv ako zdroj bielkovín pre vývoj vajíčok. Jedince vyhľadávajú potravu podľa detekcie organických a anorganických látok (napr. vydychovaný a vypotený oxid uhličitý).
Komár prechádza kompletnou metamorfózou cez 4 vývojové štádiá – vajíčko, larva, kukla a dospelec (imágo). Ide o dokonalú premenu. Larvy aj kukly žijú vo vlhkom prostredí alebo priamo v stojatej vode. Tento vývoj trvá týždeň až dva týždne. Po penetrácii kože samička vstrekne do krvi svoje sliny, ktoré obsahujú zmes molekúl, ktoré obmedzujú zrážanie krvi a potlačia bolesť po vpichnutí. Zároveň vznikne zápal, ktorý pomáha šíreniu vírusov. Práve touto cestou sa do tela zvieraťa či človeka dostanú choroboplodné zárodky. Pasívny prenos znamená, že pôvodca choroby sa v tele komára nemnoží, len bol prenesený s čerstvou krvou, ktorú má komár usadenú na sosáku a na tele. Základnú ochranu ľudí proti bodnutiu komárom poskytuje moskytiéra – jemná sieť natiahnutá v noci okolo lôžka či obydlia. Ak je napustená insekticídom (permetrín), účinnosť sa zvyšuje. Medzi ďalšie prostriedky patrí uvoľňovanie insekticídov do vzduchu. K tomu slúžia spreje, elektrické odparovače, insekticídne špirály. Ďalšou možnosťou sú odpudzovače hmyzu chemické (repelenty) alebo ultrazvukové.
Zdroj: sk.wikipedia.org
V zime máme pokoj. No akonáhle sa zdvihnú teploty na teplomeroch a vlhkosť stúpne tiež stretávame sa s otravným hmyzom. Jedným z najnepríjemnejších a najčastejšie sa bežne vyskytujúcich v našom prostredí je komár. Jeho bzučanie pozná každý. Najobávanejší je v noci, keď človek spí a nemá sa ako brániť pred jeho uštipnutím. Poštípané miesta silno svrbia aj niekoľko dní. Ak je komár hladný, poštípe akékoľvek zviera alebo človeka, ktorý sa v jeho okolí nachádza. Najaktívnejšie sú za súmraku a za úsvitu a živia sa krvou cicavcov, vtákov, plazov a obojživelníkov. Komáre možno nájsť vo všetkých oblastiach sveta, s výnimkou Antarktídy. Sú nielen nepríjemné, ale aj nebezpečné pre ľudí, pretože prenášajú choroby ako malária a horúčka dengue. Na Slovensku sa však až takejto nákazy obávať nemusíme. Existuje mnoho spôsobov, ako sa zbaviť komárov: použitie repelentu proti komárom, oblečenie s dlhými rukávmi alebo použitie insekticídov vo vašom dome alebo záhrade. Pri použití chemických látok buďte opatrní, môžu škodiť aj iným malým živočíchom a byť nebezpečné pre deti. Vždy si prečítajte príbalovú informáciu o správnom aplikovaní a použití tak, aby to bolo bezpečné. Ak vám komáre znepríjemňujú život pravidelne a neviete si s nimi poradiť sami, určite sa obráťte na odborníka. Účinný a efektívny spôsob ako sa zbaviť komárov a ich budúcej populácie vo vašej blízkosti vám poskytne odborník na dezinsekciu.

Postup pri likvidácii komárov

Špecialista na likvidáciu komárov vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie komárov

Ako sa zbaviť komárov?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.