Mravec obyčajný

Latinský názov: Lasius niger

Mravcovité (lat. Formicidae) je čeľaď hmyzu z nadčeľade osy a radu blanokrídlovce. Mravce sú drobný blanokrídly hmyz, ktorého veľkosť dosahuje od niekoľkých milimetrov po niekoľko centimetrov. Ich telo je, podobne ako u mnohých iných druhov hmyzu, spevnené vonkajšou kostrou. Hmyz nemá pľúca, kyslík a ostatné plyny ako je napríklad oxid uhličitý, prijíma povrchom tela cez prieduchy. Cievny systém hmyzu je sústredený pozdĺž jeho chrbtovej strany (dorzálna aorta) a princípom podobným ako u srdca smerom k hlave je u neho prečerpávaná telesná tekutina (hemolymfa). Telo mravca je zložené zo zreteľne oddelenej hlavy, hrude a bruška a môže byť pokryté chĺpkami. Na hlave mravca je niekoľko dôležitých senzorických orgánov. Je na nej jeden pár článkovaných paličkových lomených tykadiel. Tykadlá využívajú na detekciu chemických feromonových stôp, pohybov vetra, vibrácii a na dotykovú komunikáciu jedincov. V závislosti od jednotlivých druhov a kást sú u mravcovitých rôzne vyvinuté a prispôsobené hryzacie ústrojenstvá (hryzadlá). Používajú ich pri kŕmení, prenášaní objektov, stavbe hniezd a na obranu. Z hrude vyrastajú tri páry nôh. Zadné krídla niektorých druhov mravcov: samcov a kráľovien, dorastajú do menšej dĺžky ako predné. Po rojení si tieto krídla odlomia alebo im odpadnú.
Zdroj: sk.wikipedia.org
Mravec obyčajný je druh mravca, ktorý je jeden z najviac rozšírených na Zemi. Vyskytuje sa na všetkých kontinentoch. Bežným prostredím pre neho je nielen príroda, ale aj ľudské príbytky. Stavia si mraveniská, ktoré možno nájsť na lúkach, v lesoch, záhradách, parkoch, poliach… skoro kdekoľvek. Mraveniská obsahujú kúsky miestnej flóry, ktoré využívajú ako stavebný materiál. Veľkosť mraveniska nad povrchom zeme býva aj do 50 cm. Tá podzemná časť je omnoho väčšia. Je spleťou chodbičiek, cestičiek a miestností. Na stavbu mraveniska vyhľadávajú tienisté miesta. Architektúra mraveniska je premyslená a využíva pôsobenie slnka a svetových strán. Mravenisko obýva kolónia mravcov, v ktorej sa môže vyskytovať hneď niekoľko kráľovien. Tie nakladú vajíčka, o ktoré sa potom ostatné mravce starajú. Ku kladeniu vajíčok dochádza zväčša v jarných mesiacoch, okolo marca. Oplodnené vajíčka produkujú robotnice alebo ďalšie kráľovné. Z neoplodnených vajíčok sa rodia takzvané trúdy. Narozdiel od kráľovien, robotnice majú menší vzrast. Dožívajú sa najviac šesť rokov, zatiaľ čo kráľovné sa môžu dožiť aj dvadsať rokov. Trúdy majú kratší život. Ich primárnou úlohou je oplodňovanie samíc. Po vykonaní svojej povinnosti umierajú. Robotnice nie sú schopné oplodnenia. V mravenisku sa starajú o nevyliahnuté vajíčka, kukly a o kŕmenie kráľovnej. Okrem zabezpečovania potravy majú na starosti aj ochranu a obranu mraveniska. Akonáhle sa nepriateľ pokúša narušiť ich mravenisko, sú pripravené zabezpečiť všetko potrebné aby nedošlo k škodám. Mravec je obdivuhodné zviera. Ide síce o pomerne malý hmyz, no s o to väčšou silou. Túto silu využíva nielen pri stavaní mraveniska ale aj pri zabezpečovaní potravy. Dokáže odniesť až 50-násobne viac ako sám váži. Nerobí mu tak problém odniesť aj väčší hmyz. Ak s tým má sám problém, pripoja sa aj ostatné mravce. Nie je nezvyčajné vidieť ako niekoľko mravcov odnáša uhynutú húsenicu či včelu do mraveniska, kde sa o potravu delí sa s ostatnými.
Mravce, pretože je ich početnosť značná, sa častokrát dostanú do stretu s človekom a jeho aktivitou. Množstvo potravy nachádzajú v blízkosti ľudských domovov, a preto nie je nezvyčajné ich nájsť v kuchyni, či ktorejkoľvek miestnosti bytu či domu. Obzvlášť zvýšte pozornosť v kuchyni. Keď si raz nájdu významný zdroj potravy, napríklad v podobe vrecka cukru, je možné, že bude problematické sa ich zbaviť. Udržujte svoju domácnosť čistú. Potraviny uzatvárajte nepriedušne do osobitných nádob a pravidelne kontrolujte. Ak sa u vás premnožili mravce a nevie ako sa zbaviť mravca, kontaktujte deratizéra. Odborník na dezinsekciu a dezinfekciu vám najlepšie poradí ako sa mravca zbaviť, vyčistiť po ňom domácnosť a ako sa postarať o to, aby sa u vás znova nepremnožil.

Postup pri likvidácii mravcov

Špecialista na likvidáciu mravcov vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie mravcov

Ako sa zbaviť mravcov?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.