OSY: Osa útočná, Osa obyčajná

Latinský názov: Vespula germanica, Vespula vulgaris

Osa útočná je bežný druh osy, ktorý sa vyskytuje na celom území Slovenska. Osie hniezda si vyrába pod zemou, v dutinách alebo v blízkosti ľudských príbytkov, kde nachádza diery v múroch a vhodné miesta zvyčajne pod strechami. Vytvára veľké rodiny, ktoré môžu dosahovať veľkosť aj niekoľko tisíc členov. Jej veľkosť sa u dospelého jedinca pohybuje medzi 1,6 a 2 cm. Pre ľudí nie je vítaným hmyzom. Nebezpečné je jej uštipnutie, ktoré je pre človeka bolestivé. Uštipnutie môže vyvolávať aj alergické reakcie, ktoré sa spájajú so zdravotnými komplikáciami. Obzvlášť opatrní by mali byť starší ľudia, ľudia s oslabenou imunitou a deti.
Spoločenstvo ôs sa skladá z kráľovnej a robotníc. Kráľovná prežíva aj cez zimu a nanovo zakladá kolóniu. Jej úlohou je plodiť a na začiatku sa stará o larvy, až pokým prvé robotnice dorastú a preberú túto úlohu. Robotnice majú na starosti hľadať a nosiť mladším členom spoločenstva telá iného hmyzu a iné kúsky mäsa. Lovia muchy, húsenice či iný hmyz. Samé o sebe sa však kŕmia kúskami ovocia a nektárom. Záhradkárom vedia spôsobovať starosti tým, že ohrýzajú ovocie a tým ho znehodnotia. Zaujímavosťou je, že osy sú schopné termoregulácie vo vlastnom hniezde. Ak vonku stúpne teplota nad želanú úroveň postarajú sa o to aby sa hniezdo ochladilo. A to takým spôsobom, že prinesú vodu, ktorá sa potom vyparuje, a tak ochladzuje hniezdo.
Mnoho ľudí si pletie osy s včelami. Okrem typického sfarbenia je tu rozdiel aj v žihadlách. Včela po vypustení žihadla umiera. Naopak, osa má hladké a rovné žihadlo. Ak sa cíti byť ohrozená, môže vás pichnúť. Žihadlo ostáva súčasťou jej tela a môže ho opakovane použiť. Práve kvôli jej žihadlu je pre človeka nebezpečná. Ak sa to spojí s veľkým množstvom jedincov na jednom mieste, je zdravie človeka vážne ohrozené. V prípade, že sa potrebujete zbaviť osieho hniezda, kontaktujte deratizéra, odborníka na dezinsekciu a dezinfekciu. Odborník vám pomôže vyriešiť vašu situáciu rýchlo, bezpečne a účinne.
Ďalší druh osy bežnej na území Slovenska je osa obyčajná. Časom sa jej prirodzené prostredie posúva a mení. Z toho dôvodu sa s ňou stále častejšie stretávame aj v mestách a nachádzame jej hniezda aj v blízkosti budov. Osy, aj napriek tomu, že majú krídla a môžu lietať, zvyknú si svoje hniezda vytvárať na zemi, v dierach. Na rozdiel od osy útočnej sa zdržiava v suchých trávach, lesoch a záhradách. Stavajú si ich svojpomocne z materiálov, ktoré nájdu v okolí. Drevo zmiešajú so slinami a to vytvára stavebnú hmotu, ktorá po uschnutí stuhne a vytvorí pevnú schránku. Na tvorbu hniezd vyhľadávajú tmavšie miesta. Často ich možno spozorovať práve v strechách domov, kde majú tmu a pokoj. Prvá s výstavbou začína kráľovná. Osy majú svoju hierarchiu. Jedna kráľovná vládne celému hniezdu, kde začnú prúdiť ostatní členovia komunity. Celkovo vie hniezdo narásť počas svojej výstavby aj do veľkosti 20 až 30 centimetrov. Pod strechami možno mnohokrát nájsť aj opustené hniezda. To preto, že osy si stavajú hniezda a osídľujú ich iba jeden rok. Veľkosť populácie sa v konečnom dôsledku pohybuje o veľkosti niekoľko tisíc jedincov, aj 2000. Spoločenstvo sa delí na kráľovnú a robotnice.
Robotnice osy obyčajnej bývajú veľké okolo 1,5 cm. Ich život je pomerne krátky. Za dva až štyri týždne umrú a nastúpi nová generácia. Počas jednej letnej sezóny sa tak vystrieda hneď niekoľko generácií. Osa obyčajná patrí medzi blanokrídly hmyz do čeľade sršňovitých. Má žltočierne pruhované sfarbenie, ktoré je pre ňu typické. Veľkosť dosahuje 1 – 2 cm, samčekovia v priemere merajú 1,7 cm. Osy sú veľmi dobre organizované v spoločenstvách. Majú vyvinutý system správania sa, ktorý je veľmi zložitý. Spoločne konajú a dorozumievajú sa pre blaho celého spoločenstva. Každý má svoju úlohu, ktorú plní počas celého svojho života. Ich primárnym cieľom nie je ľuďom škodiť. Práve naopak. Svojou činnosťou vie ľuďom aj pomáhať. A to takým spôsobom, že zneškodňuje škodcov ako napríklad vošky na rastlinách v záhrade. Osa je veľmi užitočná pre záhradkárov a iných pestovateľov. Patrí dokonca medzi hlavné druhy živočíchov, pomocou ktorých dochádza k opeľovaniu rastlín. Veľmi často sa môžete s veľkým množstvom ôs stretnúť práve na jar ale výnimkou ich väčšieho výskytu nie sú ani horúce letné mesiace.

Postup pri likvidácii osy

Špecialista na likvidáciu osy vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie osy

Ako sa zbaviť osy?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.