Pavoš, pisivka

Latinský názov: Psocoptera

Pisivky (Psocoptera) sú rad drobného, okrídleného alebo bezkrídleho hmyzu. Hryzacie ústne orgány sú špeciálne upravené na úplné drvenie potravy, pretože im chýba predžalúdok. Časť spodného pysku je premenená na snovací aparát. Ústne ústrojenstvo hryzacie s mohutnými kusadlami krytými veľkým horným pyskom. Sú drobné, málo sklerotizované. Dva páry priehľadných krídiel u makroptérnych druhov vždy dlhšie ako zadoček, v pokoji sú krídla zložené strechovito nad telom. Sfarbenie žltkasté či hnedasté, drobné a mäkké telo, veľká a pohyblivá hlava, nitkovité tykadlá, nesúmerné kusadlá, čeľuste s dlátovitou vnútornou sanicou, blanité krídla s redukovanou žilnatinou (často sú zakrpatené alebo chýbajú). Sú napospol bylinožravé. Živia sa hlavne riasami, lišajníkmi, plesňami, humusom, peľom, príležitostne aj ústrojnými zvyškami. Žijú jednotlivo alebo v skupinách, často aj so svojimi larvami.
Nájdeme ich na rozmanitom podklade: na stromoch a krovinách, v hrabanke, na skalách, v hniezdach vtákov a cicavcov, niekoľko druhov pri premnožení môže škodiť na potravinách, starom nábytku, knihách, v herbároch a zoologických zbierkach. Častá je väzba na riasy, huby, plesne. Prezimujú v rôznych štádiách, hlavne ako vajíčka alebo larvy.
Premena je nedokonalá. Páreniu často predchádza prípravná fáza, bezkrídlové samice niektorých druhov lákajú samca klepavými zvukmi – tlčením zadočku o podklad. Niektoré druhy prikrývajú znôšku tvrdnúcim sekrétom zmiešaným s detritom, iné nad ňou tkajú sieťku. Dospelým jedincom podobné larvy prekusujú vaječný obal vaječným zubom. Celkom 5-6krát sa vyzliekajú a väčšina druhov má do roka jednu generáciu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Voš papierová, pavoš alebo pisivka, tento malinký chrobáčik, ktorý meria len 1-2 mm sa nachádza v mnohých domácnostiach. Obľubuje teplé miesta s vysokým podielom vlhkosti. Možno ju nájsť najmä v starých knihách, obrazoch, potravinách, nábytku, prípadne aj rovno v stenách. Pod rovnakým názvom sa označuje veľa rôznych druhov, ktoré majú medzi sebou len nepatrné rozdiely. Tie malé odlišnosti spôsobujú problém pri identifikácii tohto škodcu. Niektoré pisivky lietajú, niektoré dokonca skáču, iné zas krídla nemajú. Sú aktívne hlavne v noci, v blízkosti papiera – kníh, starých časopisov či obrazov. Nie však preto, že sa živia papierom. To je omyl. Ostatné prírodné materiály sú všiam papierovým tiež blízke. Či už ide o ratan, alebo kožu. Zdrojom ich potravy však nie sú tieto materiály, ale plesne a lišajníky, či dokonca prach, ktorý sa na nich vytvára.
Nepríjemné je nájsť pisivky v jedle. Najčastejšie ich možno spozorovať napríklad v múke. Ak ich tam nájdete, znamená to, že múka, alebo iná potravina, už bola napadnutá plesňou. Odporúčame vyhodiť celý balík takejto potraviny. Hoci pisivky nesú názov pavoš, alebo voš papierová, nejde o voš v pravom slova zmysle. Nemajú s nimi nič spoločné. Neštípu, nesajú krv, nevyhľadávajú ľudské vlasy. Práve naopak. Pisivky sú pre človeka neškodné. Skôr upozorňujú na prítomnosť plesní v domácnosti a jej častiach. Možno tak postrehnúť zvýšený výskyt alergií či astmatických záchvatov. Nie však priamo z dôvodu prítomnosti pisivky, ale samotných plesní. Čo sa týka potravín, neznehodnocujú ich, keďže takéto potraviny už boli napadnuté a znehodnotené plesňou. Ak pisivky spôsobujú škody, tak na majetku – starých knihách či obrazoch. Časom, dlhodobým pôsobením plesní a ich následným skonzumovaním pisivkami sa môžu predmety znehodnotiť až poškodiť.
Existuje viac ako 35 rôznych čeľadí pisiviek

Na druhej strane ich nemôžeme označiť za úplne neškodné vo vzťahu k nášmu majetku, keďže spolu s plesňou konzumujú aj ňou napadnutý materiál. Ak máte historické obrazy či knihy, ktoré obsadili tieto drobné chrobáky, časom vám ich môžu kompletne znehodnotiť. Čo sa týka potravín, pisivky sa neživia priamo nimi, ale tiež plesňami v nich. V tomto prípade teda nemôžeme hovoriť o veľkej škode, keďže by ste takéto potraviny skôr či neskôr aj tak vyhodili.
A ako sa zbaviť pisiviek v novostavbách? Voš papierovú, alebo pavoš, možno nájsť aj v novo postavených domoch či bytoch. Dôvodom je vlhkosť stien , ktorá je v počiatočných obdobiach stavby zvýšená. Utvára tak vhodné prostredie pre tvorbu plesní, ktoré pisivky milujú. Ak sa ich chcete zbaviť, v prvom rade zistite pomer vlhkosti vo vašom dome či byte a začnite pracovať na jeho znížení.

Postup pri likvidácii pavší, pišiviek

Špecialista na likvidáciu pavší, pišiviek vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie pavší, pišiviek

Ako sa zbaviť pavší, pišiviek?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.