Ploštica posteľná

Latinský názov: Cimex lectularius

Ploštica posteľná je známy dočasný parazit teplokrvných stavovcov vrátane človeka patriaci medzi bzdochy.
Ako vyzerá ploštica ?
Ploštica posteľná je hrdzavočervený bezkrídly hmyz veľký 5 – 9 mm, napáda svoje obete spiace za tmy. Cez deň sa ukrýva v štrbinách nábytku a stien, za obrazmi, garnižami, tapetami a pod. S obľubou zalieza do elektrických zásuviek, kde ju najľahšie nájdeme. Žije i v kurínoch, holubníkoch a niekedy aj v hniezdach lastovičiek a vrabcov. Preto neslobodno ustajňovať hydinu a trpieť prítomnosť vtákov (hniezdenie zdivených holubov) v obývaných budovách. V domoch sa ploštice rozliezajú v lete cez okná po vonkajších stenách budov, po celý rok putujú cez vonkajšie chodby, šachty inžinierskych sietí, štrbiny okolo potrubia ústredného kúrenia a pod.

Aké choroby prenáša ploštica?
Uštipnutie spôsobuje u väčšiny ľudí vznik spočiatku bolestivých, neskoršie svrbiacich mierne vyvýšených pupeňov, často nepravidelného obrysu, s priemerom 1 – 3 mm. Pupene sa nachádzajú hlavne na obnažených miestach tela nepokrytých bielizňou, na rukách, nohách a hlave, často i na chodidlách. Silnejšie pobodanie u citlivých ľudí sprevádza horúčka, opuchy a niekedy aj žihľavková vyrážka po celom tele. Poštípané miesta natierame alkoholom, mentolovým alebo eukalyptovým liehom, 10 % čpavkom alebo chladivou masťou. Na opuchy prikladáme obklady s octanom hlinitým.
Pred ich zavlečením sa bránime dodržiavaním všeobecných zásad hygieny, čistotou v bytoch, kontrolou starých predmetov prinášaných do bytu na prítomnosť ploštíc. Pri podozrení na výskyt ploštíc musíme vyhľadať odborníka, ktorý naše podozrenie overí a v pozitívnom prípade určí vhodný postup ich hubenia. Pri zistení výskytu ploštíc vždy hrozí nebezpečenstvo ich rozšírenia do susedných bytov.
Zdroj: sk.wikipedia.org

Neželaný spoločník mnohých domácností, ploštica, vie riadne potrápiť nervy. Existuje viacero spôsobov ako dôjde k jej výskytu v domácnosti, prípadne v hoteloch či iných typoch ubytovní. Najčastejším spôsobom je zanesenie z iného miesta. Napríklad, ak ste boli na dovolenke, je možné, že ste si priniesli ploštice, ktoré sa vám rozliezli po batožine, a tak sa dostanú do vášho bytu. Bežný je aj presun ploštíc z vedľajšieho bytu v paneláku – hlavne pri neodbornej snahe o zbavenie sa ploštíc. Alebo ste si ich priniesli pri kontakte s vtákom alebo inou zverou – preto buďte vždy ostražití pri kontakte s voľne žijúcimi živočíchmi, či vtáctvom a nehladkajte ich, neberte ich na ruky a nenoste ich do svojich príbytkov.
Ako zistiť že mám doma ploštice? Najčastejšie sa objavia začervenané miesta na pokožke, spravidla ráno. Keďže sa ploštice veľmi radi zdržiavajú v posteliach a sú aktívne hlavne v noci, je možné, že vás v noci poštípu. Ráno si môžete nájsť malé pupence sfarbené do červena. Ak si neviete vysvetliť ich pôvod uštipnutím iného hmyzu, zbystrite svoju pozornosť. Hlavne nezakryté plochy na tele, ako predlaktia a členky, môžu byť postihnuté. Tieto štípance v malom počte nespôsobujú závažné problémy. No už pri prvom objavení im venujte zvýšenú pozornosť.
Ak máte podozrenie na ploštice, je veľmi ťažké pre laika posúdiť či sa naozaj jedná o útok ploštíc. Najvhodnejšie bude sa čo najskôr obrátiť na odborníka a dohodnúť si termín obhliadky. Ten podľa typických znakov prítomnosti ploštíc určí či sa v dome nachádzajú ploštice, v akom množstve a v akom vývojovom štádiu a posúdi ďalšie kroky pri snahe zbaviť sa ich.
Nebude to jednoduché ani rýchle. Pre účinné vyhubenie ploštíc zvykne byť potrebných aj viacero návštev odborníka. Oplatí sa však byť trpezlivý. Ploštice sú veľmi malé a obľubujú tmavé a teplé miesta, ktoré sú pre človeka ťažko prístupné. Pri bežnom upratovaní vám ani nenapadne povysávať aj elektrické zásuvky alebo škáry v stenách, či spodné strany postelí a skríň. Práve to sú miesta, kde sa ploštice radi zdržiavajú. Aktívne sú hlavne v noci a jedinú stopu, ktorú po sebe zanechávajú sú trusy miniatúrnych rozmerov. Oko odborníka však vie ľahko rozoznať, že sa jedná o ploštice a aký bude najvhodnejší zásah.
Na odstránenie ploštíc existuje veľa spôsobov. Na internete nájdete množstvo domácich, údajne zaručených rád. Neodporúčame vám však púšťať sa do odstránenia ploštíc neodborne. Mohlo by sa totiž stať, že ich len vyplašíte. Namiesto vašej domácnosti, tak budú útočiť u suseda. Skôr či neskôr sa môžu premnožiť, a prípadne opäť vrátiť späť k vám.
Deratizér, odborník na dezinsekciu či dezinfekciu vám poradí, keďže má už dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a licenciu na vykonávanie špeciálnych postrekov.

Ako zlikvidovať ploštice?

Z dôvodu rýchleho množenia sa ploštíc, nedoporučujeme svojpomocnú likvidáciu.
Bežne sa stáva sa, že po neodbornom zásahu ploštice získajú väčšiu odolnosť a vytvoria sa nové ohniská.

Je to zapríčinené nesprávnymi postupmi a tým, že bežne dostupné prípravky nemajú takú účinnosť, ako prípravky na profesionálne použitie.

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú profesionálnou likvidáciu ploštíc majú dlhoročné skúsenosti, osvedčené postupy, technológie a používajú profesionálne prípravky
na ničenie ploštíc, pomocou ktorých Vás ich úspešne zbavia.

Postup pri likvidácii ploštíc

Špecialista na likvidáciu ploštíc vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie ploštíc

Ako sa zbaviť ploštíc?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.