Šváb obyčajný

Latinský názov: Blatta orientalis

Šváby (lat. Blattodea, Blattaria) je rad ortopteroidného hmyzu. V širšom (a novšom) zmysle zahŕňa aj taxón termity, ale tradične sa šváby a termity považujú za samostatné rady. Vývojovo šváby patria k najstarším druhom lietajúceho hmyzu a je predpoklad, že v prakticky nezmenenej podobe žijú už 340 miliónov rokov. Šváby sú väčšinou nočný, a najmä tropický hmyz; u nás žije len asi 10 z 3 500 známych druhov. Sú saprofytofágne až polyfágne. Je to rad veľmi starobylý, fosílie sú známe už z vrchného karbónu (z čias pred asi 340 miliónmi rokov), a už vtedy patrili k početným a diferencovaným radom hmyzu. Predkovia švábov dosahovali oproti ich súčasníkom až gigantické rozmery. Napríklad Archimylacris z obdobia karbónu a Apthoroblattina z permu narástli až do 50 cm dĺžky. Názov pochádza z jedného variantu nemeckého názvu pre tento hmyz, ktorý znie Schwabe a vznikol ako žartovné spojenie slov Schabe (šváb ako hmyz) a Schwabe (Šváb ako obyvateľ Švábska).
Šváby sú stredne veľký až veľký hmyz s vajcovitým až podlhovastým, vždy dosť splošteným telom.Na hlave sú silne hypognátne hryzavé ústne orgány a nitkovité tykadlá s veľkým počtom krátkych článkov, ktorých môže byť aj viac ako 100. Predohruď má na chrbtovej strane vyvinutý mohutný štít (pronotum), ktorý u väčšiny druhov celkom prekrýva hlavu. Predné krídla sú viac, a niekedy i silno chitinizované a pripomínajú krovky. Zadné krídla sú blanité, no u európskych druhov sú len zriedka používané na let. Častá je brachyptéria až aptéria. Nohy sú ostnené a umožňujú rýchly beh. Pri kopulácii samec odovzdáva samici spermatofór s chitinóznym obalom. Samica vytvára pre oplodnené vajíčka obal (ootheca), ktorý je tiež chitinózny. Vývin je paurometabolia, u menších druhov prebieha cez 5 – 7, u veľkých cez 10 – 12 instarov. U nás je v svetlých listnatých lesoch hojný Ectobius silvestris (švábik hôrny) a príbuzný druh E. lapponicus. Na teplých lesostepných biotopoch žije dosť lokálne Phyllodromica (= Hololampra) maculata (š. škvrnitý). K známym synantropným druhom patria šváb obyčajný, Blatta orientalis, (asi 25 mm), rus domový, Blattella germanica (asi 15 mm), rusovi domovému veľmi podobný Blattella asahinai (asi 15 mm) a šváb americký, Periplaneta americana (dĺžka asi 30 mm). Pre výskyt synantropných druhov švábov je typické ich premiestňovanie mimo oblasť ich prirodzeného výskytu ľuďmi, hlavne prepravou potravín obchodným loďstvom, či migráciou obyvateľstva.
Zdroj: sk.wikipedia.org

Šváb je obávaným druhom hmyzu. Nechcete ho nájsť vo svojej domácnosti. Je to jedno z najodpudivejších stvorení. Vie byť dosť veľký a teda aj viditeľný. Pohybuje sa rýchlo. Vie dosiahnuť až rýchlosť 5 kilometrov za hodinu. Roznášanie špiny a baktérií či vírusov je preto pre neho jednoduchšie. Tieto chrobáky roznášajú choroby. Treba si na nich dávať pozor. Môžu u ľudí spôsobovať aj alergické reakcie. Môže sa stať, že ani netušíte, že máte šváby doma. Zvyknú sa schovávať v kútoch, rohoch a štrbinách. No z času na čas možno vidieť vykúkať jeho tykadlá spoza skrine. Vtedy spozornite.
Je ťažké sa zbaviť švábov. Vďaka svojmu telu a jeho zloženiu sú jedni z najodolnejších živočíchov na našej planéte. Zbavenia sa švába nie je jednoduché. Samým doma sa vám to ani nepodarí. Nie je lokalizovaný len na špinavé miesta. Môže sa zdržiavať aj v čistých domácnostiach, kam bol zanesený. Je veľmi odolný a preto prežije aj v tých najťažších podmienkach a môže sa rozmnožovať. Ak ho raz zbadáte okamžite konajte. Bežný býva výskyt v ubytovniach, kde sa často striedajú ľudia. Tí si ho môžu priniesť vo svojich veciach, a ten sa už udomácni. Dokáže prežiť aj bez hlavy, aj bez potravy veľmi dlho.
Ak spozorujete švába u seba doma, snažte sa spojiť s odborníkom. Znalí deratizéri či odborníci na dezinsekciu už vedia ako si s týmito otravnými chrobákmi poradiť a ako vás ich natrvalo zbaviť, aby ste si mohli svoj domov v pokoji a zdraví užívať.

Postup pri likvidácii švábov

Špecialista na likvidáciu švábov vykoná obhliadku a lokalizuje ohnisko výskytu.
Na základe obhliadky oboznámi klienta s postupom a možnosťami likvidácie švábov

Ako sa zbaviť švábov?

Postup, množstvo zásahov a cenu, určime podľa stupňa zamorenia a druhu škodcov až po obhliadke.